Kdo jsme?

Miniškolka Ententýky z.s. je dětská skupina pro veřejnost, její provoz je podpořen projektem Evropského fondu - Operační program Zaměstnanost se směřováním v prioritní ose OPZ Ministerstva práce a sociálních věcí: 1.2 Rovnosti žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpoře stejné odměny za stejnou práci.

Jedná se rodinný typ školky, tvoříme harmonické, klidné prostředí, kde se budou děti cítit jako doma.

Provozní doba školky je od 7:30 do 17 hodin ve všední dny.

Celková kapacita školky je 12 dětí od 1,5 do 6 let.

V souladu se systémem péče o dítě v rámci jeslí a mateřských škol (s přihlédnutím k věku dítěte) nabízí naše miniškolka všestranný rozvoj schopností vašeho dítěte při malování, modelování, zpěvu, tanci, hrách, angličtině pro nejmenší, cvičení a pravidelném pohybu na čerstvém vzduchu.

Postaráme se o upevňování hygienických návyků, slušného chování, rozvíjení osobnosti.

Aktuality pro rodiče28.12.2017

PF2018
1.1.2017

PF 2017
1.1.2016

PF 2016


30.12.2014

PF 2015
28.4.2012

Více fotografiíarchiv

Kontakt

Miniškolka Ententýky
Veslařská 579/90, 637 00, Brno - Jundrov
603242911

Fotogalerie43