Rubrika VÍCE FOTOGRAFIÍ naposled aktualizována : 6.8.2018Jesle a školka s prvky Montessori

Metoda Montessori výrazně podporuje kreativní tvořivost.

Dopřejme dětem vyrůstat v láskyplném prostředí s ohledem na jejich individualitu. V prostředí, respektujícím individuální potřeby každého dítěte, kde starší pomáhají mladším a mladší se učí od svých větších kamarádů.

Metoda Montessori podporuje děti, aby se učily svým vlastním tempem s využitím svých vlastních názorů a zkušeností. Cílem Montessori školek je děti naučit, aby si uměly poradit v různých situacích, v nichž rozvíjí své kreativní myšlení. Tyto návyky si odnesou do dospělosti. Nebudou pouze kopírovat názory ostatních, budou mít své vlastní, poučí se z vlastních chyb a zkušeností.

Základním principem je "svoboda ve stanovených hranicích"

Každé dítě je jiné. Respektujeme jejich osobnosti a vlastní tempo vývoje. Děti nejsou nuceny přizpůsobovat se tempu učitele, ani ostatních dětí, pracují přirozeně a spontánně, ve skupinách nebo samostatně, vždy ve věkově smíšených třídách. Starší děti získávají na sebedůvěře a upevňují své dovednosti tím, že pomáhají mladším dětem. Mladší děti se učí pozorováním starších.

Připravené prostředí podněcuje a povzbuzuje děti k aktivitě.

V klidné a uspořádané třídě děti pracují s pomůckami dle vlastního výběru a svým vlastním tempem. To je učí umět se rozhodovat, dává jim pocit svobody a vnitřní disciplíny. Pomůcky jsou uspořádány dle pěti vzájemně propojených oblastí - praktický život, smyslová výchova, mateřský jazyk, matematika a kosmická výchova. Dle denního programu je zakomponován blok angličtiny.

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Respektování senzitivní fáze

Ruka je nástroj ducha

Svobodná volba

Připravené prostředí

Polarizace pozornosti

Celostní učení

Práce s chybou

Heterogenní skupiny 


RODIČE NAŠICH DĚTÍ MAJÍ 30% SLEVU NA JEDNORÁZOVÉM VSTUPNÉM DO SOLNÉ JESKYŇKY ORCHIDEA

 (v přízemí kulturního centra Rubín,budova Medispolu na Makovského náměstí 2 v Brně-Žabovřeskách)


Zápis do naší soukromé školky a jeslí Ententýky na rok 2016/2017

Je třeba vyplnit přihlášku na webových stránkách miniškolky (zde), která se automaticky zašle na e-mail naší školky: miniskolka-ententyky@seznam.cz. Budeme Vás kontaktovat zpět a informovat o dalším postupu.

Bližší informace na telefonním čísle 603 242 911 nebo na e-mailu miniskolka-ententyky@seznam.cz.


 Miniškolka a jesle Ententýky Brno

 

ŘEKNI MI TO

A JÁ TO ZAPOMENU.

UKAŽ MI TO

A JÁ SI TO SNAD ZAPAMATUJI.

NECHEJ MNE TO UDĚLAT

A JÁ SE TO NAUČÍM.

LAO-C´

Vážení rodiče,

vítáme vás na stránkách naší soukromé miniškolky a jesliček, které sídlí v Brně na Veslařské ulici 90, v přízemí rodinného domu se zahradou.

Typ školky

Jedná se o rodinný typ soukromé školky a jeslí, kde malý kolektiv dětí umožňuje individuální přístup a péči. Tvoříme harmonické, klidné, bezpečné prostředí, kde se budou děti cítit jako doma. Učitelky naší soukromé školky a jeslí se postarají o upevňování hygienických návyků, slušného chování, rozvíjení osobnosti vašeho dítěte.

Vzdělávací program naší soukromé školky a jeslí

V souladu se vzdělávacím systémem jeslí a mateřských škol (s přihlédnutím k věku dítěte) nabízíme všestranný rozvoj vašich dětí při malování, modelování, zpěvu, tanci, hrách, angličtině pro nejmenší, cvičení a pravidelném pohybu na čerstvém vzduchu.
Výuka v naší soukromé školce a jeslích vychází z RVP (rámcově vzdělávacího programu pro mateřské školy).

Výuka v naší soukromé školce a jeslích

Pro děti od 4 let je v ceně zahrnut měsíčník pro výchovně vzdělávací práci s dětmi v mateřských školách (koncepce jednotlivých aktivit umožňuje rozvíjet společně v jedné třídě děti bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti, učební předpoklady, věkové rozdíly a specifické potřeby).

Kapacita školky a jeslí

Maximální kapacita naší soukromé školky a jeslí je 12 dětí, což umožňuje individualní přístup ke každému dítěti.

http://www.facebook.com/MiniskolkaEntentykyBrno

Aktuality pro rodiče

28.12.2017

PF2018
1.1.2017

PF 2017
1.1.2016

PF 2016


30.12.2014

PF 2015
28.4.2012

Více fotografiíarchiv

Kontakt

Miniškolka Ententýky
Veslařská 579/90, 637 00, Brno - Jundrov
603242911

Fotogalerie43