Úvodní stránka » Odkazy pravé menu » Dětská skupina s prvky Montessori

Dětská skupina s prvky Montessori

Metoda Montessori výrazně podporuje kreativní tvořivost.

Dopřejme dětem vyrůstat v láskyplném prostředí s ohledem na jejich individualitu. V prostředí, respektujícím individuální potřeby každého dítěte, kde starší pomáhají mladším a mladší se učí od svých větších kamarádů.

Metoda Montessori podporuje děti, aby se učily svým vlastním tempem s využitím svých vlastních názorů a zkušeností. Cílem Montessori školek je děti naučit, aby si uměly poradit v různých situacích, v nichž rozvíjí své kreativní myšlení. Tyto návyky si odnesou do dospělosti. Nebudou pouze kopírovat názory ostatních, budou mít své vlastní, poučí se z vlastních chyb a zkušeností.

Základním principem je "svoboda ve stanovených hranicích"

Každé dítě je jiné. Respektujeme jejich osobnosti a vlastní tempo vývoje. Děti nejsou nuceny přizpůsobovat se tempu učitele, ani ostatních dětí, pracují přirozeně a spontánně, ve skupinách nebo samostatně, vždy ve věkově smíšených třídách. Starší děti získávají na sebedůvěře a upevňují své dovednosti tím, že pomáhají mladším dětem. Mladší děti se učí pozorováním starších.

Připravené prostředí podněcuje a povzbuzuje děti k aktivitě.

V klidné a uspořádané třídě děti pracují s pomůckami dle vlastního výběru a svým vlastním tempem. To je učí umět se rozhodovat, dává jim pocit svobody a vnitřní disciplíny. Pomůcky jsou uspořádány dle pěti vzájemně propojených oblastí - praktický život, smyslová výchova, mateřský jazyk, matematika a kosmická výchova. Dle denního programu je zakomponován blok angličtiny.

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Respektování senzitivní fáze

Ruka je nástroj ducha

Svobodná volba

Připravené prostředí

Polarizace pozornosti

Celostní učení

Práce s chybou

Heterogenní skupiny

Aktuality pro rodiče30. 1. 2021

Program na únor 2021
31. 12. 2019

PF 2020

27. 12. 2018

PF 201930. 12. 2017

Program na leden 2018


28. 12. 2017

PF2018


29. 1. 2017

Program na únor 20171. 1. 2017

PF 2017
10. 4. 2016

Program na duben 2016
10. 1. 2016

Program na leden 2016


1. 1. 2016

PF 2016


30. 12. 2014

PF 201531. 3. 2014

Program na duben 2014


19. 1. 2014

Program na leden 2014

28. 4. 2012

Více fotografiíarchiv

Kontakt

Miniškolka Ententýky
Veslařská 579/90, 637 00, Brno - Jundrov
739438388

Fotogalerie43