Úvodní stránka » Odkazy pravé menu » Cíle Miniškolky Ententýky z.s.

Program rozvíjení schopností dětí v Miniškolce Ententýky z.s.

Vývoj fyzických, psychických, poznávacích nebo například řečových schopností je ovlivněn mnoha faktory – dědičností, vnějšími vlivy, ale především působením rodiny a okolí.

Děti v předškolním věku jsou velmi zvídavé, pátrají po příčinách jevů, které vidí v každodenním životě a na dospělých chtějí hlavně vědět PROČ. Paní učitelky v naší soukromé školce Ententýky se dětem věnují každý den a na tuto zároveň jednoduchou i složitou otázku se snaží jednoduše a srozumitelně odpovědět. Zároveň se snaží pomáhat rodičům rozvíjet své ratolesti ve všech oblastech života – v biologické oblasti (dítě a jeho tělo), v psychologické (dítě a jeho psychika), v interpersonální (dítě a ten druhý), v sociálně-kulturní (dítě a společnost) i v environmentální oblasti (dítě a svět).

Dítě se učí své jméno a příjmení, poznávat členy své rodiny. Začíná mluvit gramaticky správně, postupně obohacuje slovní zásobu. Básničkami a písničkami ve školce podporujeme mechanickou paměť.

V raném dětství dochází ke změnám v poznávacích procesech, v citovém a společenském vývoji, ale také ke změnám tělesných a pohybových funkcí. Formou her s dětmi ve školce provádíme dechová cvičení, procvičování a uvolňování těla a především ruky a zápěstí jakožto přípravu pro nácvik grafomotoriky. Nedílnou součástí je pobyt na čerstvém vzduchu, když počasí dovolí. Venku se děti mohou „vyběhat“, vybít dostatek energie a otužovat se.

Nejdůležitější pro každého člověka, a zejména pro děti, je pocit bezpečí a jistoty. Snažíme se rozvíjet zdravé sebevědomí, samostatnost, a učit děti, jak dodržovat základní pravidla chování (navazovat kontakt s jinými dětmi, vznik dětských přátelství, zdvořilostní návyky) a dbát na bezpečnost na silnici, před neznámými lidmi, cizími psy apod.

Nezanedbatelný je také estetický vývoj - hudební, výtvarný či pohybový projev, čímž se rozvijí fantazie, tvořivost, představivost.

Z těchto myšlenek vychází program Miniškolky Ententýky z.s.:

Rozvíjení všech oblastí života

Hrubá motorika: tělocvik, pohybové hry, tanečky

Jemná motorika: stavebnice, skládačky, kostičky, navlékání korálků, práce s papírem, tvorba sezónních výrobků

Paměť: básničky, písničky, říkadla, hádanky

Sociální kontakty: komunikační dovednosti, děti se učí kooperovat, hrát si s dalšími dětmi různých věkových kategorií, prosazovat se, poznávat rodinné vztahy

Kulturní akce: Zoo, výchovné koncerty, (loutkové) divadlo, výstavy

Sportovní aktivity: pohybové aktivity podporující správné držení těla, jóga, cvičení na balonech, učíme se správně dýchat , zlepšování kondice a obratnosti pomocí pohybových her

Umělecké činnosti: fantazie, představivost a tvořivost - výtvarné, dramatické činnosti, hudební aktivity – písničky, hrajeme na jednoduché hudební nástroje

Rozvíjení kognitivních (poznávacích) dovedností

Počítání

Vedení k pozitivnímu přístupu k učení

Vedení k samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti

Environmentální výchova: příroda a svět kolem nás, kde kdo žije, město a vesnice

-  jak se chovat v přírodě – co dělat a nedělat v přírodě

-  jak se chovat ve městě – krásy a nástrahy velkoměsta, pozor auto

První anglické krůčky

Kurz seznámí děti se základy angličtiny nenásilnou formou hry, zábavných činností (písničky, říkanky, výtvarné, pohybové činnosti) v návaznosti na probíhající učivo dle programu školky.

Děti si výukou angličtiny trénují paměť, myšlení a pozornost, rozvíjejí se tak komunikační kompetence dítěte a formuje se jeho vyjadřování.

Zdravý životní styl

Čokoláda, nebo jablíčko? - správné stravovací návyky

Myjeme si ručičky – správné hygienické návyky

Navštěvujeme se školkou solnou jeskyňku

Otužujeme se

Oblast interpersonální

Dobrý den a na shledanou – jak se správně chovat k ostatním, co je slušné a neslušné

Učím se pomáhat

Mám tě rád, jsem tvůj kamarád

Kdopak má dnes narozeniny? – ve školce slavíme narozeniny každého našeho dítěte, děti si budou navzájem vyrábět dárečky

Pravidelný kontakt s rodiči.

Aktuality pro rodiče30. 1. 2021

Program na únor 2021
31. 12. 2019

PF 2020

27. 12. 2018

PF 201930. 12. 2017

Program na leden 2018


28. 12. 2017

PF2018


29. 1. 2017

Program na únor 20171. 1. 2017

PF 2017
10. 4. 2016

Program na duben 2016
10. 1. 2016

Program na leden 2016


1. 1. 2016

PF 2016


30. 12. 2014

PF 201531. 3. 2014

Program na duben 2014


19. 1. 2014

Program na leden 2014

28. 4. 2012

Více fotografiíarchiv

Kontakt

Miniškolka Ententýky
Veslařská 579/90, 637 00, Brno - Jundrov
739438388

Fotogalerie43